Suplementy w diecie

Za jakość suplementy diety odpowiada producent i tylko on. Związane jest to z faktem, że suplement nie jest lekiem, więc nie podlega kontroli odpowiedniej dla farmaceutyków. Jeśli ktoś chce zarejestrować lek w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych, musi przedstawić szereg określonych prawem dokumentów potwierdzających jego działanie. W przypadku suplementu diety takiego obowiązku nie ma i wystarczy, że powiadomi Główny Inspektorat Sanitarny. W powiadomieniu nie ma żadnych specjalnych dokumentów o treści innej niż deklaratywna. Z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będziemy mieli do czynienia tylko wtedy, kiedy suplement diety posiada także właściwości środka leczniczego, ale to oczywiście nie zdarza się często i producenci suplementów unikają takiej sytuacji, by nie komplikować sobie życia. Powstanie takich wątpliwości powoduje bowiem, że wspomniany urząd może zakwalifikować suplement jako farmaceutyk, co zmusiłoby jego producenta do przechodzenia normalnej drogi przewidzianej dla lekarstw. W praktyce wiele suplementów jest poza żadną kontrola, ponieważ producenci sprzedają je bez informowania kogokolwiek.

Obecna sytuacja nie oznacza oczywiście, że można bezkarnie sprzedawać cokolwiek. Chodzi po prostu o to, że jeśli nie będziemy zadowoleni ze składu czy działania suplementu, możemy wchodzić w spór z jego producentem. Nie zrobi tego za nas państwo działając z urzędu. Sami musimy wiedzieć, co kupujemy.zdrowa dieta

Suplement diety to nie zdrowa dieta

Chemiczne dodatki do naszej diety mogą być korzystne, ale nasz organizm czepie składniki odżywcze w pierwszej kolejności z pożywienia. Suplementy są zawsze tylko małym wycinkiem naszego zapotrzebowania, a kompozycja witamin, minerałów i różnych związków chemicznych jest znacznie bogatsza w naturalnej żywności. Organizm ludzki jest przyzwyczajony do nieoptymalnej diety, jest do niej przystosowany. Jest ona normalna, co nie oznacza, że jest korzystna. Zoptymalizowanie diety bez korzystania z suplementów jest trudne i chociaż jest możliwe w dłuższym okresie czasu, w krótkim czasie zazwyczaj będziemy się odżywiać bardziej lub mniej optymalnie. Związane jest to z jedzeniem na szybko i niskiej jakości rzeczy, ale też z okresowym wzrostem zapotrzebowania na niektóre składniki. Do tego dochodzi zniszczone środowisko. Suplementacja jest w stanie zabezpieczyć dla nas te niewielkie części diety, których nie będziemy w stanie dostarczyć sami. Nie zastąpi nam nigdy całej zdrowej diety.

Story Page