Jak zyskać dostęp do tanich leków?

Ceny leków nie należą wcale do najniższych, a przecież rezygnacja z ich zakupu może stanowić poważne zagrożenie nie tylko dla naszego zdrowia, ale i dla życia. Jak zatem przystępować do ich zakupu, aby mieć pewność, że w aptece nie zostawiło się majątku? W pierwszej kolejności należy uzupełnić wiedzę na temat tanich leków, okazuje się bowiem, że temat ten jest pełen niejasności.

Pamiętajmy więc, że zdecydowana większość przepisywanych nam na receptę leków posiada odpowiedniki, które nie różnią się z uwagi na swój skład, potrafią być jednak znacznie tańsze od tych rozwiązań, w które zaopatrujemy się na co dzień. Jeśli w aptece, z której korzystamy, pracuje rzetelny farmaceuta, powinien on poinformować nas o tym zwracając nam uwagę na możliwość zapłacenia mniejszych pieniędzy. Niestety, nie zawsze mamy tyle szczęścia, wskazane jest samodzielne uzupełnianie wiedzy w tym zakresie. Tu znakomitym rozwiązaniem okazuje się Informator o Lekach Refundowanych, który czeka na nas w Internecie na stronach należących do Ministerstwa Zdrowia. Nie można zapominać i o tym, że prawnie zagwarantowano nam górną granicę ceny tych leków, na apteka tanie leki​które istnieje refundacja. Jeśli cena leku ją przekracza, to pacjent jest zobowiązany do pokrycia pojawiającej się różnicy. Najlepszym rozwiązaniem jest więc spytanie farmaceuty o możliwość skorzystania z tańszego odpowiednika o tej samej nazwie międzynarodowej. Od zasady tej istnieje jeden wyjątek. Lekarz może wyraźnie zaznaczyć na recepcie, że oczekuje wydania konkretnego lekarstwa. W takim przypadku farmaceuta nie może wydać nam odpowiednika.

Innym sposobem na oszczędności jest korzystanie z leków refundowanych. Te przysługują osobom ubezpieczonym, choć to lekarz ma decydujące zdanie na temat tego, czy są nam potrzebne konkretne leki podstawowe, uzupełniające oraz recepturowe. Sama odpłatność za leki refundowane odbywa się na zasadzie ryczałtu i wynosi 3,20 PLN w przypadku leków podstawowych oraz 5 PLN w odniesieniu do leków recepturowych. W przypadku leków uzupełniających dotyczy 30 lub 50 procent ich ceny. W pewnych okolicznościach wszystkie leki na receptę mogą być zresztą wydawane bezpłatnie. Prawo do takie traktowania mają inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, małżonkowie osób represjonowanych i inwalidów wojennych, jeśli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po zmarłych inwalidach wojennych i poległych żołnierzach, jeśli posiadają uprawnienia do renty rodzinnej. Na darmowe leki podstawowe oraz uzupełniające mogą liczyć także inwalidzi wojskowi oraz zasłużeni honorowi dawcy krwi i zasłużeni dawcy przeszczepu, choć tylko w ramach limitu.

Story Page