Czy należy się bać leków generycznych?

Coraz więcej uwagi poświęca się współcześnie tanim lekom i trudno nie zgodzić się z osobami zwracającymi nam uwagę na to, że mamy do czynienia z preparatami wartymi zainteresowania. Warto jednak postawić sobie pytanie o to, jakimi kryteriami powinniśmy się kierować, jeśli chcemy mieć pewność, że preparaty takie są skuteczne.

Nie można nie dostrzec tego, że temat jest kontrowersyjny, a niemałe zamieszanie dotyczy zwłaszcza tak zwanych leków generycznych, a więc tych, które są zamiennikami oryginalnych medykamentów. Czy tańsze odpowiedniki leków oryginalnych rzeczywiście działają tak samo, a różnica w cenie jest jedyną, na którą powinniśmy zwracać uwagę? A może takie podejście jest nieścisłe i jest w stanie doprowadzić do sporych nieporozumień?

Przepisy obowiązujące zarówno w UE, jak i w naszym kraju mówią o tym, że leki generyczne mogą być rejestrowane dopiero po wygaśnięciu patentu na lek oryginalny, co zazwyczaj ma miejsce po dwudziestu latach. Przez ten czas same technologie produkcyjne zwykle ulegają unowocześnieniu, a różnica w cenie często wynika z tego, że leki generyczne są oferowane nie przez jedną, ale przez wiele firm, a te konkurują ceną licząc, że w ten sposób zdobędą zainteresowanie ze strony kolejnych klientów. Producenci takich leków nie przeprowadzają badań odnoszących się do substancji czynnych, choć muszą udowodnić, że substancja zamienniki​poddana gruntownym analizom dwadzieścia lat wcześniej jest wchłaniana przez organizm tak samo, jak ma to miejsce w przypadku leku oryginalnego.

Sprawdzany jest tak stopień, jak i szybkość jej wchłaniania się. Co ważne, badania dotyczą nie tabletki, ale samej substancji aktywnej. Wynika z tego, że leki generyczne nie są ani gorsze, ani lepsze od oryginalnych. Tańszy odpowiednik ma więc w składzie taką samą substancję leczącą i gwarantuje nam, że jest ona wchłaniana w takim samym stopniu i w takim samym tempie. Co ważne, lek nie może zostać wprowadzony na rynek unijny, jeśli nie uzyska pozytywnej opinii wydanej przez jedną z działającej na terenie tej organizacji agencji zajmującej się lekami. Jest to dodatkowa gwarancja dla pacjentów obawiających się o jakość polecanych im rozwiązań. Oczywiście, teoria i praktyka często nie pozostają w zgodzie ze sobą, trudno mówić więc o znaku równości stawianym pomiędzy lekami oryginalnymi i generycznymi. Różnice dotyczą przede wszystkim składu substancji dodatkowych i niejednokrotnie mają wpływ nie tylko na działanie samego medykamentu, ale i na ewentualne skutki uboczne jego stosowania.

Story Page